Urbani forum 23

Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, novih znanj in inovativnih pristopov.

Forum predstavlja dialog o potrebah in izzivih mest in mestnih občin kot nosilcev razvoja v regijah ter o priložnostih, ki jih nudijo kot prostori, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik, nahaja večina delovnih mest in ki so centri kulture, izobraževanja ter inovacij.

Forum združuje potencialne partnerje, vse od določevalcev, upravljavcev in oblikovalcev politik, gospodarstva, znanosti ter institucij in organizacij na področju urbanega razvoja. Namenjen je mreženju mest in njihovih potencialnih partnerjem.

OGLEJTE SI POSNETEK URBANEGA FORUMA

Predstavitve z X. Urbanega foruma

Predstavitve z Urbanega foruma, ki je potekal 23. 4. 2024 v Kopru, najdete tukaj.


OGLEJTE SI POSNETKE PRETEKLIH URBANIH FORUMOV

IX. Urbani forum: Skozi preobrazbo v prihodnost (2023)
VIII. Urbani forum: Mesta v letu 2030 (2022)
Strokovni Urbani forum 2022: Mesta in vode
VII. Urbani forum: Urbana agenda EU (2021)
Strokovni Urbani forum 2021: Zelene in varne stavbe naših mest
VI. Urbani forum: Celovito urejanje potniškega prometa (2020)
Urbani forum 2015: Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast – okrogla miza županov

12 MEST

MOK Koper
MOK Kranj
MOK Krško
MOK Ljubljana
MOK Maribor
MOK Murska Sobota
MOK Novo mesto
MOK Ptuj
MOK Slovenj Gradec
MOK Velenje

Mestne občine – gostiteljice in soustvarjalke dialoga

Mestne občine so ključni akterji trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji. Preko Združenja mestnih občin Slovenije so mestne občine vključene v pripravo Urbanih forumov, tako da vsakokratna tema naslavlja aktualne izzive in razvojne perspektive mestnih občin.

V kakšnih mestih želimo živeti?

Kako deležniki vidijo perspektive trajnostnega razvoja mest? Kaj potrebujejo mesta za uspešen razvoj?

Forum je usmerjen v prihodnost in naslavlja različne koncepte razvoja mest. Tukaj si lahko ogledate vizije slovenskih in tujih strokovnjakov ter mest.

Dobre prakse mestnih občin in drugih mest.

Urbani forum predstavlja priložnost za izmenjavo dobrih praks in za izpostavljanje uspešnih projektov mestnih in drugih občin. Tukaj najdete predstavitve s preteklih dogodkov.

ZADNJI PREDSTAVLJENI PROJEKTI


POROČILA

2023 VELENJE
Skozi preobrazbo v prihodnost
Zelena / Digitalna / Odporna / Pravična

2022 LJUBLJANA
Mesta v letu 2030
Voda / Ozračje / Energija

Mesta in voda

2022 CELJE
Mesta in vode
Plovnost / poplavna varnost / Ekonomska in družbena vrednost / Estetska vrednost

Urbana agenda EU

2021 LJUBLJANA
Urbana agenda EU
Za zeleno in digitalno preobrazbo

Zelene in varne stavbe naših mest

2021 MARIBOR
Zelene in varne stavbe naših mest
Energijska učinkovitost / Potresna varnost / Celovita prenova stavb

Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest

2020 LJUBLJANA
Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest
Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije

Pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta

2019 NOVO MESTO
Pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta
Celovito urejanje potniškega prometa

Potenciali in razvojne prioritete mest

2019 LJUBLJANA
Potenciali in razvojne prioritete mest
Celostno upravljanje in trajnostne rešitve

Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti

2018 SLOVENJ GRADEC
Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti

Slovenska mesta: pametna, zelena in varna

2018 LJUBLJANA
Slovenska mesta: pametna, zelena in varna

Identiteta in prepoznavnost mest

2017 PTUJ
Identiteta in prepoznavnost mest
Urbana prenova

Krožno gospodarstvo v mestih in podporni instrumenti

2017 LJUBLJANA
Krožno gospodarstvo v mestih in podporni instrumenti
Naložbe za prihodnost v mestih Slovenije

Management mestnih središč Slovenije / Town Centre Management TCM

2016 KOPER
Management mestnih središč Slovenije / Town Centre Management TCM
Inovativni projekti za urbani razvoj Slovenije

Pametna mesta - Partnerstva za zeleno rast

2016 LJUBLJANA
Pametna mesta – Partnerstva za zeleno rast

2015 LJUBLJANA
Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast

Scroll to Top