Zavod Koper otok in Mestna občina Koper

Urbani forum 2016 – Koper

Na strokovnem Urbanem forumu 2016 so bile predstavljene aktivnosti oživljanja starega mestnega jedra v Kopru. Gre za izvajanje pristopa Town Center Management (TCM) oziroma managementa mestnih središč, kjer poteka sodelovanje med Mestno občino Koper in mestnimi trgovci ter gostinci, ki združeno sodelujejo v okviru Zavoda Koper otok. Aktivnosti potekajo od leta 2011 in vključujejo podporo delovanju Zavoda Koper Otok, izvajanje raznih prireditev, spodbujanje skupnih promocijskih akcij podjetnikov, usmerjanje turističnih tokov v mestno jedro itd.

Scroll to Top