12 mest

MO Celje
MOK Celje

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

MO Koper
MOK Koper

Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – SI

MO Kranj
MOK Kranj

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

MO Krško
MOK Krško

Mestna občina Krško
Cesta krških žrtev 14
8270 Krško

MO Ljubljana
MOK Ljubljana

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

MO Maribor
MOK Maribor

Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

MO Murska Sobota
MOK Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota

MO Nova Gorica
MOK Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

MO Novo mesto
MOK Novo mesto

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

MO Ptuj
MOK Ptuj

Mestna občina Ptuj
Mestni Trg 1
2250 Ptuj

MO Slovenj Gradec
MOK Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec

MO Velenje
MOK Velenje

Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje

Scroll to Top