X. Urbani forum – predstavitve in povzetek

23. 5. 2024 je v Kopru potekal jubilejni X. Urbani forum, ki je obravnaval temo razvoja športa in rekreacije za razvoj mest.


Predstavitve z X. Urbanega foruma

Predstavitev povzetka poročila 10 let Urbanih forumov.

Pogledi priznanega avstrijskega arhitekta na razvoj športne infrastrukture in razvoj mest.

Izkušnje in perspektive financiranja projektov urbane športne infrastrukture z mehanizmom CTN.

Izzivi nogometne infrastrukture in projekti HatTrick.

Športna in rekreacijska infrastruktura v Kopru ter delovanje javnega zavoda za šport.

Predstavitev natečajne rešitve za ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo.

Pomen plavalnih športov in vadbe ter izzivi plavalne infrastrukture.

Predstavitev dejavnosti Društva Šola zdravja in pomen jutranje telovadbe na prostem.

Predstavitev start-up podjetja klinike ALL IN Health & Performance.


Povzetek

V Kopru je 23. maja 2024 v soorganizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in GFS Inštituta potekal 10. Urbani forum, ki je naslavljal povezave med športom in rekreacijo ter trajnostnim razvojem mest. Dogodka, ki je potekal v hibridni obliki, se je udeležilo 83 udeležencev v živo in 63 udeležencev virtualno.

Udeležence so uvodoma pozdravili župan Mestne občine Koper Aleš Bržan kot gostitelj, predsednik ZMOS in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) dr. Nataša Bratina.

Urbani forum je ponudil vpogled v številne dobre prakse iz Slovenije in tujine na temo športne in rekreacijske infrastrukture ter njunega vpliva na trajnostni urbani razvoj. Tako je avstrijski arhitekt Peter Lorenz iz Lorenz ateljeja predstavil avtorski projekt Ilirija bazen v Ljubljani in poudaril pomen integracije športnih in kulturnih objektov v urbano življenje z gostejšo in mešano rabo prostora v mestih, kar preprečuje izolacijo in neizkoriščenost zemljišč.

Mag. Saša Heath-Drugovič je izpostavila, da vse trajnostne urbane strategije mestnih občin opredeljujejo pomen športa in rekreacije. Z evropskimi in državnimi sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je bilo v obdobju 2014-2020 podprtih 44 projektov športne in rekreacijske infrastrukture, v novi finančni perspektivi 2021-2027 pa je ZMOS kot posredniško telo za izbor  operacij CTN po prvih objavljenih povabilih k oddaji vlog za projekte že izbral novih 21 projektov.

Svoj prispevek s primeri dobrih praks, predlogi oz. projekti so predstavili tudi predavateljica s Fakultete za šport doc. dr. Marta Bon, doc. dr. Boro Štrumbelj, dr. Igor Bizjak z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in krajinska arhitektka Jana Kozamernik iz Landstudio 015, ki je predstavila prvonagrajeno natečajno rešitev za izbiro najprimernejše rešitve ureditve priobalnega pasu med Koprom in Izolo. Sodelovali so tudi Uroš Mohorič iz Olimpijskega komiteja Slovenije, mag. Stanko Glažar, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper Duško Madžarovič. Sklop predstavitev sta zaključila Zdenka Kavčič iz Društva Šola zdravja Obala in Edi Zugan iz start-up podjetja ALL IN Health & Performance.

Dogodek se  je zaključil  z okroglo mizo, na kateri so sodelovali dr. Nataša Bratina (MNVP), državni sekretar mag. Dejan Židan (Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem), Blaž Golob iz GFS Inštituta in predstavniki mestnih občin: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, podžupanja Mestne občine Koper Jasna Softič, podžupan Mestne občine Maribor dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Celje Samo Seničar ter Bojan Veselinovič iz Mestne občine Kranj in Erik Lasič iz Mestne občine Nova Gorica. Razprava je ponudila vpogled v izvedene projekte in projekte v nastajanju ter predstavila izzive, s katerimi se srečujejo mestne občine ter načine, kako jih, zlasti z medsebojnim sodelovanjem ter ob podpori države, tudi premagujejo.

Scroll to Top