POCITYF – evropski projekt za energetske rešitve prihodnosti

Urbani forum 2021 – Maribor – Zelene in varne stvabe naših mest

Na strokovnem Urbanem forumu 2021 je dr. Sabina Jordan iz Zavoda za gradbeništvo (ZAG) Slovenije predstavila evropski projekt POCITYF, podprt iz programa Obzorje 2020. V projektu iz Slovenije poleg ZAG sodeluje še Mestna občina Celje. POCITYF (A POsitive Energy CITY Transformation Framework) želi mestom ponuditi nove priložnosti, da postanejo varnejša, bolj zelena in bolj odzivna glede potreb svojih prebivalcev, podjetij in drugih organizacij. Cilj projekta je mestom pomagati ustvariti energetsko pozitivna okrožja in ob tem spoštovati njihove raznolike urbane situacije, ki mnogokrat združujejo historične stavbe in objekte kulturne dediščine.

V okviru projekta se bodo s prenosom dobrih praks pripravljale strategije energetskega prehoda na štirih komplementarnih področjih.

  1. inovativne rešitve za energetsko pozitivne zgradbe in okrožja,
  2. rešitve za shranjevanje in fleksibilnost omrežja,
  3. integracija pametnega omrežja in planiranja v mestih,
  4. inovacije občanov pri so-oblikovanju pametnih rešitev za mesta.

Scroll to Top