Trajnostne urbane strategije mestnih občin

Mestne občine so pripravile in sprejele trajnostne urbane strategije (TUS), ki usmerjajo razvoj mest. Mesta v TUS določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi, socialnimi in drugimi izzivi, s katerimi se zasleduje trajnostni razvoj mest. TUS so tudi pogoj za črpanje evropskih sredstev za trajnostni razvoj mest iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Spoznajte vsebino TUS vaše mestne občine s klikom na spodnje povezave.

Veduta mesta Celje

VIZIJA: Dinamično, ustvarjalno in v trajnostni razvoj usmerjeno mesto

VIZIJA: Mesto po meri človeka, mesto morja sonca in zelenja in mesto tradicije, sodobnosti in prihodnosti

VIZIJA: Inovativno mesto: povezano in čisto, mesto mladih, živahno in turistično,  zdravo, varno in aktivno mesto

VIZIJA: Mesto energije: energetsko srce Slovenije: pametno, zeleno, povezano, družbeno odgovorno in bliže občanom in podeželju

VIZIJA: Vsestranska metropola, sonaravno in idealno mesto

VIZIJA: Krožno in samo-zadostno vključujoče mesto: samozadostni, mobilni, preMeteni, mestni, prizeMljeni  Maribor

VIZIJA: Zelena prestolnica Pomurja, srce Pomurja, upravno in gospodarsko središče Pomurja, mesto v naravi, mesto kjer potujejo s kolesom ali hodimo peš, zdravo, vključujoče in aktivno mesto

VIZIJA: Pametno in podjetno, pravično in pravljično, zeleno in zdravo, povezano in dostopno mesto in dobro upravljano somestje

VIZIJA: Novo modro, novo zeleno, novo vključujoče in novo povezujoče mesto

VIZIJA: Ustvarjalnica zakladnica tisočletij: mesto poslovnih priložnosti, okolju prijazno, zakladnica tisočletij, mesto aktivnih, zdravih in ustvarjalnih ljudi

VIZIJA: Urbanost bivanja: privlačno, konkurenčno in zeleno mesto

VIZIJA: Na misiji k podnebni nevtralnosti: pametno, zeleno, družbeno, celostni in trajnostni razvoj, pravičen prehod

Scroll to Top