Urbani Forum Maribor POROČILO »


Ključni poudarki o katerih bomo razpravljali na strokovnem forumu Maribor 2021:

 • Energijska učinkovitost stavb: nacionalne in EU zahteve za energijsko učinkovitost stavb; načrtovane in sprejete novosti pri nas; praksa pri novogradnji ali pri prenovi, obveznosti občin pri gradnji in celoviti energetski prenovi javnih in stanovanjskih stavb.
 • Potresna varnost: stanje stavbnega fonda v mestih, protipotresna sanacija stavb, možne rešitve.
 • Povezovanje funkcionalne, energetske, statične idr. prenove stavb.
 • Možnosti financiranja: mehanizmi za financiranje prenov in gradenj energijsko varčnih in potresno varnih stavb.
Soorganizator

 •  

 • ZMOS

  Združenje mestnih občin Slovenije

 • GFS

Sponzorji

 • T2

Izvajalci

 • The Events
 • Izdelava spletnih strani
 • 4SEEN
 • Studio JagerARHIV
Urbani forum: